Jak działamy

Pomocniczki Mamy Róży są zorganizowane w kołach, które prowadzą osoby dorosłe.

Naszym celem jest pomoc bliźnim, dlatego szukamy potrzebujących w domach dziecka, domach samotnych matek, czy ośrodkach dla seniorów. Możliwa jest też bezpośrednia pomoc potrzebującym rodzinom, do których kontakt uzyskujemy za pośrednictwem parafii, czy ośrodków pomocy społecznej.

Zaangażowanie wolontariuszek jest dostosowane do ich możliwości, w żadnym wypadku nie może kolidować z innymi obowiązkami, w tym nauką. Oprócz spotkań z potrzebującymi, wolontariuszki biorą udział w spotkaniach swoich kół PMR, a także w spotkaniach formacyjnych.

Wolontariuszkom zalecamy udział w Krucjacie Eucharystycznej, która pozwala wyrabiać pobożne nawyki i samodyscyplinę.