Nasza misja

Pomocniczki Mamy Róży to pomysł na wolontariat, który łączy trzy elementy:
  1. pomoc ludziom w potrzebie
  2. budowanie wspólnoty wolontariuszek
  3. formację katolicką
Uważamy, że takie połączenie jest potrzebne, aby nie stracić z pola widzenia głównego celu wolontariatu, jakim jest wypełnianie przykazania miłości bliźniego. Bez tego łatwo jest popaść w zwątpienie, lub przeciwnie - w zachwyt nad własną dobrodusznością. O tym, że jesteśmy tylko skromnymi robotnikami w Winnicy Pańskiej mają przypominać spotkania formacyjne. Natomiast budowanie bliskich więzów pomiędzy wolontariuszkami ma służyć przezwyciężaniu trudności i tworzeniu kręgu przyjaciółek związanych wspólnymi wartościami.